Všeobecné obchodní podmínky

prodávající:

Jan Pochman

Zahradní 251 
28121 Červené Pečky 
IČO 10246258 
DIČ CZ6206150896

 
jsem plátce DPH

 
1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním poptávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost poptávky zboží v našem katalogu přímo z Vašeho domova, a to nonstop. Poptávku zboží můžete udělat jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.Na základě poptávky vám obratem sdělíme potvrzení správnosti cen,termín dodání a popř. další informace. Pokud od vás nedostaneme nesouhlasnou odpověď,je to bráno jako souhlas s potvrzením vaší poptávky a tímto se stává objednávkou závaznou.Důvodem tohoto opatření je ochrana kupujícího i prodávajícího,protože nikdo není neomylný a může být u některého zboží špatná informace 
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce,(tzn.námi potvrzená správnost vaší poptávky.) Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické poptávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v poptávkovém formuláři. Objednávka (tzn.námi potvrzená správnost vaší poptávky.) je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ POPTÁVKY

poptávka je přijata do 24 hodin, potvrzení vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

UPOZORNĚNÍ: U VĚTŠINY ZBOŽÍ JE MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ OD ZRNA(hrubosti).Obecně u pásů 3-10 ks, výseky 10-100ks,atd. Jedná se o to , jestli je to skladová položka, nebo zakázka.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku(tzn.námi potvrzená správnost vaší poptávky.) můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme dopravcem jako dobírku. Před dodáním budete informováni telefonicky nebo emailem. Zásilky posíláme dopravcem GLS, nebo Českou poštou.
Do hmotnosti 40 kg je stanovena cena 160.-Kč vč. DPH ve standardních rozměrech(součet rozměrů nesmí překročit 300 cm).Když v jednotlivé objednávce překročí součet hmotností 50kg,nebo je součet rozměrů vyšší, než 300 cm, je cena za dopravu dle aktuálního ceníku přepravce Česká pošta- nadrozměr.Tyto podmínky platí na území ČR.U dodávek do zahraničí je cena dopravy individuelní (dle hmotnosti,rozměrů a vzdálenosti).

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.Seznam zboží na stránkách www.kvalitnibrusivo.cz, je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

 

7) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.Proto pečlivě zkontrolujte nepoškozenost balíku.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.Platí pouze pro soukromé osoby.v případě nákupu na podnikatelskou činnost (na IČO) se záruční doba řídí obchodním zákoníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Zánik záruky -podrobněji
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, jestli: 
a)výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.) 
b)byly porušené ochranné pečetě a nálepky nacházející se na výrobku -veškeré zboží odcházející od nás je přelepeno bezpečnostní lepenkou s naším logem ,které vidíte na našich stránkách vlevo nahoře..Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
c)výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou 
d)výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci 
e)výrobek byl poškozen působením živlů 
f)výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci 
g)výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) po popsání závady rozhodneme,zda je nutno zboží poslat na naši adresu,popřípadě stačí nafotit, poslat pouze poškozený díl,nebo s vámi dohodneme jiný způsob vyřízení reklamace 
3) pokud je zboží nezbytné poslat, uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě(pokud je zboží vybaveno záručním listem ,tak je nutné poslat i tento)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, resp. převzetí zboží naší firmou. Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.V případě uznání reklamace vám proplatíme pouze nejnížší možné náklady spojené s vyřízením reklamace.Není proto možné,abyste bez předchozí domluvy poslali reklamované zboží na naši adresu libovolnou přepravou.V tomto případě vám nemůžeme uznat výši nákladů spojených s přepravou,pokud ji neodsouhlasíme.

Vrácení zboží 

.Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Postup v případě odstoupení od smlouvy:
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Při vracení zboží platí následující podmínky: zboží musí být zabaleno v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek používání nebo opotřebování. (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Při odeslání výrobku dopravcem je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

8) BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Pochman, profesionální stroje

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

-zák. č.40/1964 Sb. §619-627
a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.,
dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.